انسان مدنی در اندیشه قطب الدین شیرازی
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی » بهار 1381 - شماره 17 » (12 صفحه - از 167 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به بررسی اجمالی دیدگاه‏های قطب الدین شیرازی در مورد انسان مدنی و ضرورت سیاست می‏پردازد. در اندیشه فلسفی وی انسان دارای دو بعد شیطانی ـ الهی، مادی ـ معنوی و حیوانی ـ انسانی است؛ بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشأ برای مدنی شدن انسان می‏شود. در دستگاه فلسفی شیرازی، عالم هستی مبتنی بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستی است و اگر چه عالم بالا و سماوی آن را تکوینا برخوردار است، اما عالم ارضی و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده‏دار چنین مقصودی است. اعتقاد فلسفی وی بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قوای نفسانی‏شان حاصل می‏شود و چون عالم هستی بر اعتدال قرار دارد؛ بنابراین وی در جهت تأمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالی از جهات مختلف به ضرورت سیاست می‏پردازد. واژه‏های کلیدی: اعتدال، انسان مدنی، سیاست، قطب الدین شیرازی. ______________________________ 1 حجة الاسلام و المسلمین مرتضی یوسفی‏راد کارشناس ارشد علوم سیاسی.
آدرس اینترنتی