متدلوژی سیاست نامه نویسی
39 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1383 - شماره 28 »(12 صفحه - از 123 تا 134)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیاست نامه نویسى شیوه‏اى است که به وسیله آن راه‏ها و شیوه‏هاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مى‏شود. در آن هم راه‏ها و ابزارها و شیوه‏ها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مى‏شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مى‏شود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مى‏شود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیه‏پذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مى‏دادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مى‏کرد، توجیه واقعیت‏هاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود. واژه‏هاى کلیدى: سیاست نامه، سیاست نامه نویسان، قدرت سیاسى، سلطان و حاکم مقدمه؛ موضوع و هدف سیاست نامه در فلسفه سیاست دوره قدیم محور اساسى نظریات سیاسى، شخص حاکم، ویژگى‏ها و شرایط او و نیز چگونگى حفظ قدرت و ابزارها و روش‏هاى بود. پاسخ به چنین سؤالاتى ذهن فیلسوفان را به خود ______________________________ 1 حجة‏الاسلام یوسفى‏راد پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
آدرس اینترنتی