ماهیت سیاست و دولت در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
41 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دین و سیاست، گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی